Адміністративним судам не підвідомчі спори з державним реєстратором про переоформлення іпотеки

14 червня 2016 року колегією суддів трьох палат – по адміністративних, господарських і кримінальних справах сформовано єдину позицію щодо непідвідомчості адміністративним судам справ, пов’язаних з оскарженням дій держреєстратора по переоформленню права власності на предмет іпотеки на іпотекодержателя.Правова позиція Верховного Суду України від 14.06.2016 року у справі № 21-41а16 полягає в тому, що спір, який вирішувався між сторонами про визнання протиправним та скасування рішення, визнання протиправними дій, скасування запису про державну реєстрацію права власності на іпотечне майно не є публічно-правовим, а випливає з договірних відносин і має вирішуватися судами за правилами ЦПК. Колегія суддів Верховного Суду України вважає, що в цьому випадку неоднаково застосовано статтю 6 Конвенції стосовно «суду, встановленого законом». Беручи до уваги те, що визначальним принципом здійснення правосуддя в адміністративних справах є принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі і обов’язок суб’єкта владних повноважень доказувати правомірність своїх дій чи рішень, на відміну від визначального принципу цивільного судочинства, який полягає у змагальності сторін, суд, який розглянув справу, не віднесену до його юрисдикції, не може вважатися «судом, встановленим законом» у розумінні частини першої статті 6 Конвенції.

Враховуючи вищевказану позицію Верховного Суду України,  провадження у даній категорії справ, які належали до юрисдикції адміністративних судів протягом довгого періоду часу, станом на сьогодні підлягають закриттю на підставі ст. 157 КАС України, що підтверджується ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 09.08.2016 року у справі №815/1080/16.

Однак, адміністративні суди вбачають підстави для відступлення від правової позиції висловленої Верховним Судом України посилаючись при цьому на те, що позовні вимоги ґрунтуються на протиправності дій нотаріуса, як суб’єкта, наділеного владними функціями приймати рішення про державну реєстрацію прав, та полягають у тому, що відповідач не мав права прийняти спірні рішення та вчинити спірні реєстраційні дії без вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном (посвідчення відповідачем факту виникнення, переходу або припинення права власності на нерухоме майно не мало місце). Тобто, у даному випадку спір про право відсутній, а дослідженню підлягають виключно владні, управлінські рішення та дії відповідача, який у межах спірних правовідносин діє як суб’єкт владних повноважень, тому даний спір підлягає вирішенню в порядку адміністративного судочинства.

Вказане підтверджується Постановою окружного адміністративного суду м. Києва від «09» вересня 2016 року у справі №826/11932/16.

Отже, станом на сьогодні вбачається неоднорідність судової практики у питанні підвідомчості адміністративним судам спорів з державним реєстратором про переоформлення іпотеки.

Posted in СУДОВА ПРАКТИКА