Внесено зміни щодо відбору арбітражних керуючих

Постановою пленуму Вищого господарського суду від 14.07.2016 №8 затверджено нову редакцію Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство. Постанова набуде чинності 1 жовтня 2016 року.
До основних змін щодо процедури відбору арбітражних керуючих можна віднести:
• кількість справ, у яких арбітражні керуючі одночасно можуть брати участь обмежено десятьма справами;
• скасовано обмеження арбітражних керуючих стосовно кількості відмов від участі у справі;
• відмінено обмеження щодо вибору арбітражними керуючими апеляційних округів у автоматизованому відборі;
• виокремлено групу арбітражних керуючих для призначення на державні підприємства;
• відмінено рівні кваліфікації арбітражних керуючих;
• арбітражним керуючим надано право самостійно обирати спеціалізацію;
• надано можливість судам повторно застосовувати автоматизовану систему у разі відмови попереднього арбітражного керуючого від участі у справі або відсутності заяви на участь.

Аналізуючи вищевказані нововедення, внесені до Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, вбачаються позитивні зміни як для самих арбітражних керуючих, які полягають у скасуванні наявних раніше обмежень, так і для інших учасників справи про банкрутство, а саме неупереджений та прозорий відбір арбітражних керуючих.

Posted in ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ