Стартували законодавчі зміни в порядку реєстрації прав на нерухоме майно

«23» серпня 2016 року Урядом прийнято постанову №553 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою врегульовано ряд питань у сфері державної реєстрації, в тому числі викладено в новій редакції Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

До основних нововведень законодавця можна віднести наступне:

  • запровадження інформаційної взаємодії Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів;
  • визначення переліку заяв для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які можуть подаватися в електронній формі;
  • збільшення переліку випадків, коли для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі, відсутня необхідність подавати документ, що підтверджує наявність факту згоди іпотекодержателя або контролюючого органу на відчуження або передачу обтяженого майна;
  • уточнення інформації щодо переліку документів, які потрібні для проведення державної реєстрації речових прав на новостворений об’єкт нерухомого майна, на об’єкт, утворений в результаті поділу, виділу частки, об’єднання нерухомого майна, реєстрації права власності на підставі рішення суду та реєстрації права власності за інвесторами;
  • визначення повноваження головних територіальних управлінь Міністерства юстиції щодо реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст;
  • введення обов’язковості розміщення на веб-порталі Мін’юсту рішення державного реєстратора щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, у день його прийняття для доступу до нього заявника з метою перегляду, завантаження та друку;
  • введення можливості роздрукувати дані із відповідного Реєстру або замовити витяг через відповідний сайт нерухомості. Роздруковані із сайту дані та надіслані у паперовому вигляді мають однакову юридичну силу та містять обов’язкове посилання на Державний реєстр прав.

Таким чином, вбачається спроба запровадження на законодавчому рівні більш спрощеної процедури реєстрації права власності на нерухоме майно, розширення доступу заявника до інформації щодо стану розгляду заяви та можливість відслідковувати прийняття державним реєстратором відповідного рішення, що в свою чергу можна охарактеризувати позитивною тенденцією у напрямку підвищення рівня якості у сфері надання адміністративних послуг.

Posted in ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ